Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 15004/ КС 2015 Fund “Nauka” Project № 15004/ 2015

Наименование: „Фармакологично повлияване на витамин К-зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти“  Ръководител: Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, дм    Project title: “Pharmacological influence of vitamin k-dependent protein osteocalcin in rats with metabolic syndrome – metabolic and behavioral aspects” Project leader: Assoc. prof. Maria Zhelyazkova-Savova, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""