Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 14012/ КС 2014 Fund “Nauka” Project № 14012/ 2014

Наименование: „Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином“  Ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дм   Project title: “Up to date diagnostic and therapeutic approach in hepatocellular carcinoma” Project leader: Prof. Iskren Kotsev, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""