Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 15013/ КС 2015 Fund “Nauka” Project № 15013/ 2015

Наименование: „Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ“  Ръководител: Проф. Иван Стоянов Александров, д.пс.    Project title: “Development of algorithm for diagnosics of autism spectrum disorders based on functional EEG analysis” Project leader: Prof. Ivan Aleksandrov, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""