Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 16030/ КС 2016 Fund “Nauka” Project № 16030/ 2016

Наименование: „Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм“  Ръководител: Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм    Project title: “Prognostic biochemical markers in patients with post thromboembolic pulmonary hypertension” Project leader: Assoc. Prof. Diana Petkova, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""