Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 16020/ КС 2016 Fund “Nauka” Project № 16020/ 2016

Наименование: „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином“  Ръководител: Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, дб    Project title: “Exploring the gene expression of some poorly studied proteins and micro RNAs for their use as molecular markers in colorectal cancer patients” Project leader: Chief assist. prof. Oskan Tasinov, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""