Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 18018/ КС 2018 Fund “Nauka” Project № 18018/ 2018

Наименование: „Определяне на биологична активност и антиоксидантни свойства на новосинтезирани  бексаротенови аналози“  Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф    Project title: “Determination of biological activity and antioxidant properties of novel synthesized bexarotene analogues” Project leader: Assoc. prof. Svetlana Fotkova, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""