Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 15005/ КС 2015 Fund “Nauka” Project № 15005/ 2015

Наименование: „Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти“  Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дф    Project title: “Creation of infrastructure for controlled concentration of biologically active substances from natural products” Project leader: Prof. Bistra Galunska, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""