Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 14002/ КС 2014 Fund “Nauka” Project № 14002/ 2014

Наименование: „Нови биомаркери в диагностиката и лечението на пневмонии придобити в обществото и тяхната роля като  предиктори на тежест и смъртност от заболяването“  Ръководител: Доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм    Project title: “New biomarkers in the diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia and their role as predictors” Project leader: Assoc. prof. Yordan Radkov MD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""