Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Пътят на пациента в клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

„Химиотерапия” е втората най-страшна дума за онкоболния пациент след поставената диагноза „рак”. Липсата на информация за това лечение, в какво се състои, как се провежда и какви са страничните му ефекти, може да предизвика у болния и семейството му безпокойство. Не са редки и случаите, когато пациентът отказва химиотерапията, а тя често е необходима за успешното справяне с болестта. Д-р Елеонора Димитрова от Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна разказва подробно за това лечение.
За някои от болните това лекарствено лечение е първи етап в лечението. В други случаи химиотерапията може да се включи след приложена оперативна интервенция, но стадия на болестта предполага риск от рецидив или прогресия. В част от случаите химиотерапията се прилага комбинирана с лъчетерапията, в други - химиотерапията е основното лечение. Лечението на онкоболните изисква грижите на мултидисциплинарни екипи.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.