Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати

Защита на д-р Веселина Георгиева Жекова

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.