Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Първите седем - Съвременни измерения на връзката родители-деца 1 част

Подрастващите, със своята поколенческа индивидуалност, оказват немалко влияние на отношението ни към тях и съответно на тяхното възпитание. Променят ли ни несъзнателно децата и не се ли превръщат те в достоен наш опонент, мотивирана и аргументирана отсрещна страна, която има собствено мнение, която променя правилата и ги отстоява още от най-ранна детска възраст?

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.