Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 2 част

Ангажираното бащинство има многостранни положителни влияния върху детското развитие. Изследванията показват, че децата, отглеждани с активното участие на бащите си, се радват на по-добро езиково и когнитивно развитие, по-високи образователни постижения, по-малко поведенчески проблеми, по-висока социална компетентност, по-успешна социална адаптация и по-позитивни отношения с връстници и възрастни в бъдеще. Наш събеседник е Николай Михайлов доктор по социология, главен асистент в катедрата по Икономика и управление на здравните грижи, на ФОЗ в МУ – Варна. С него ще коментираме анализите и изводите от две качествени изследвания, които той е направил в екип с други експерти, на тема „Бащинство на тийнейджъри в България“. Автор и водещ: Силвия Николова

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.