Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Първите седем - Заекване в ранна детска възраст - съветите на психолога

Симптомите на заекването се разделят на физиологически и психологически. Към първите се отнасят речевите спазми, нарушения на соматичното здраве на централната нервна система, нарушения в общата и речева моторика. Психологическите са страх от говорене /логофобия/, запъвания и повторения в речта, феномен на фиксация върху дефекта. Заекването започва едва забележимо, още от детската градина, когато детето започва да формира уменията си за комуникация. Ако заекването продължи до 5-6 годишна възраст, детето започва да осъзнава проблема и това го смущава. Съучениците и приятелите могат да обръщат внимание на това и дори да го дразнят. Наш събеседник в днешния епизод на „Първите седем“ е Рая Стефанова. Психолог, експерт в Зеленият морски двор на Варна. Автор: Силвия Николова

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.