Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Над 500 студенти от МУ – Варна се обучаваха по проекта „Студентски практики“

През септември 2016 г. беше поставено началото на проекта „Студентски практики – Фаза 1" на Министерство на образованието и науката. Той е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е част от приоритетна ос "Образование и учене през целия живот".  В рамките на проекта през структурите на Университетската  болница „Света Марина“ във Варна са преминали близо 500 студенти.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""