Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Европейската седмица на Oбщественото здраве

От 11 до 15 май отбелязваме Европейската седмица на Oбщественото здраве. Инициативата е на Европейската асоциация по обществено здраве, подкрепена от Регионалния офис на СЗО, Европейската комисия и редица неправителствени организации. Инициативата има за цел да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве.. Седмица се провежда под мотото: „С обединени усилия за по-здрави общности“.  Ключовото послание е, че правителствата, учените, здравните специалисти и гражданското общество трябва да работят заедно за справяне с пандемията и че промоцията на общественото здраве е по-важна от всякога. В отговор на Европейските послания, преподаватели и студенти от Медицински университет – Варна се включват в инициативата. В следващите 4 дни ще ви представим основните теми, на които е посветен всеки ден от седмицата на общественото здравеопазване.  11 май е определен за „Промоция на здравето чрез Глобалните цели“. МУ – Варна се включва в днешния ден чрез инициативата „Университети за промоция на здравето“. Повече по темата ще ни каже   Петя Бончева  - докторант в катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.