Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Модерен симулатор в катедрата по ортопедия и травматология, в помощ на студентите от МУ-Варна

Нов модерен симулатор е на разположение в катедрата по ортопедия и травматология в Медицински университет - Варна. Той е част от практическото обучение на студентите по медицина, което позволява подобряване на координацията при работа с артроскопска апаратура. Специализираният софтуер има няколко инсталирани приложения. За начално обучение и базисни знания и способности, които трябва да притежава всеки един бъдещ доктор по ортопедия. Преминава се през допълнително усложнени казуси и се достига до различни модели на терапевтични случаи и такива с по-сложни реконструкции в областта на колянната става. Новата придобивка предоставя възможност за организиране на курсове, тъй като в софтуерът има включен и изпитен модул.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.