Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Изкуствен интелект в обучението по медицина

„Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския социален фонд, има за цел въвеждане на модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти и модернизация на обучението на млади учени и изследователи чрез прилагане на дигитални технологии.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.