Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 16003/ КС 2016 Fund “Nauka” Project № 16003/ 2016

Наименование: „Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstеin –Barr вирусната инфекция“  Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм    Project title: “Seroepidemiological and laboratory diagnostic studies of prevalence of the Epstein-Barr virus infection” Project leader: Assoc. Prof. Lilia Ivanova, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""