Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 15007/ КС 2015 Fund “Nauka” Project № 15007/ 2015

Наименование: „Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия“   Ръководител: Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, дм    Project title: “Investigation of proliferating cells in cerebellum of adult primates after ischemia” Project leader: Prof. Vanya Goranova, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""