Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 16011/ КС 2016 Fund “Nauka” Project № 16011/ 2016

Наименование: „Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки“   Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн    Project title: “Experimental study of the effects of biologically active substances of plant origin in models of metabolic syndrome and liver toxicity in rats with the aim of future development of drugs or dietary supplements” Project leader: Prof. Stefka Valcheva-Kuzmanova, MD, PhD, DSc

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""