Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 18019/ КС 2018 Fund “Nauka” Project № 18019/ 2018

Наименование: „Синтез и охарактеризиране на нови нитроимидазолови производни с потенциален биологичен ефект“ Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф Project title: “Synthesis and characterization of new nitroimidazole derivatives with potential biological activity”

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""