Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 18003/ КС 2018 Fund “Nauka” Project № 18003/ 2018

„Влияние на българските народни танци върху здравето и качеството на живот на студентите от Медицински университет – Варна“ Ръководител: Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм Project title: “Influence of the Bulgarian folk dances on health and quality of life of the students at Medical University of Varna” Project leader: Assoc. prof. Desislava Vankova, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""