Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 16021/ КС 2016 Fund “Nauka” Project № 16021/ 2016

Наименование: „Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация“ Ръководител: Доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн Project title: “Investigation of drug interaction at a biotransformation level” Project leader: Assoc. prof. Mpharm. Kaloyan Georgiev, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""