Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Патологията – ключово звено в лечението на онкоболни

Патологията е изключително важна част от медицината, без която не биха могли да се установят много заболявания. Тя изучава етиологията, патогенезата, морфологични и функционални изменения в клетки, тъкани и органи. Патолозите нямат пряк контакт с пациентите, но имат важна роля в консултацията на лекувашите лекари. Имат също и важна роля в поставянето на диагнозата на всяко туморно заболяване.
Д-р Калин Калчев, патолог в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, разказва за спецификата на своята работа. Патолозите като него работят рамо до рамо с хирурзите, които отстраняват туморните образувания или още в самото начало – при вземане на биопсична проба от проблемната тъкан. Целта на тяхната работа е да дадат точна диагноза на хирурзите за свойствата на изследвания тумор – дали е доброкачествен или злокачествен, както и какво количество от тъканта да бъде изрязана.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.