Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Първите седем - Предучилищно образование, агресия сред подрастващите и сексуално възпитание

Въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца е отговорно и е важна политика за ранното детско развитие. Тя може да реши редица проблеми, сред които отпадане от училище на децата, обхватът им в предучилищно образование,  навременна подкрепа за работещите родители и възможност да се върнат на трудовия пазар, изучаване на български език от децата, за които той не е майчин и др. За плюсовете и минусите на тази нова мярка говори проф. д-р Анелия Клисарова, бивш министър на образованието и науката, зам. председател на комисията по образованието в 44-то Народно събрание и настоящ председател на постоянната комисия по здравеопазване в ОбС – Варна. И още: за агресията сред подрастващите и сексуалното възпитание. Медицински университет-Варна е една отговорна институция, ангажирана с проблемите и профилактиката на общественото здраве. Университетските специалистите, както и студентите-бъдещи здравни специалисти, разработват и активно се включват в голяма част от общинските инициативи. Проект "Зеленият морски двор на Варна".

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.