Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 1 част

Днес вече никой не се съмнява, че бащата има също толкова важно значение за детето и неговото развитие, колкото и майката. С промяна на ролите в семейството и по-активното участие на жената на трудовия пазар, мъжът все повече се включва в грижите за детето. Децата, които са отглеждани по ангажиран начин и от двамата си родители, имат по-добри социални умения, по-добри постижения в училище, по-добър вътрешен самоконтрол и емоционална стабилност. Темата „бащинство“ и ролята на бащата при отглеждането на децата и формирането им като зрели индивиди ще бъде обект на разговорът ни днес. Наш събеседник е Николай Михайлов доктор по социология, главен асистент в катедрата по Икономика и управление на здравните грижи, на ФОЗ към МУ – Варна. Автор и водещ: Силвия Николова

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.