Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Нови симулатори за спешна медицина и ехографски изследвания

В синхрон със съвременните тенденции в медицинското образование и стратегията за развитие на МУ-Варна, ръководството но университета е заложило разгръщането на възможностите за симулационно обучение във всички медицински направления на своите студенти, специализанти и докторанти. Симулатор за спешна медицина и симулатор за ехографски изследвания са новите попълнения в центъра за симулационно обучение на МУ-Варна. Начините на приложение на симулаторите са обосновани от целите на обучаваните. Симулационната медицина се провежда в областта на хирургията, ендоскопската хирургия, гинекологията, кардиологията, образната диагностика, реанимацията и лечението на тежки състояния. Студентите реагират с голям интерес към участието на новите технологии в образователния процес. Специалистите, които са преминали през подготовка върху симулатори, са обиграни в правилна реакция при спешни състояния. Оценяването на студентите е заложено в софтуера на симулаторните модули и се извършва чрез точкуване на успешните реакции на обучавания. Проф. д-р Радослав Радев, Декан на Факултет медицина, МУ-Варна, разказва за значението на новите технологии и за начина на работа с тях. Проф. д-р Вилиян Платиканов, ръководител Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина, МУ-Варна, споделя за приложението на новите симулатори. Проф. д-р Бранимир Каназирев, Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, МУ-Варна, обяснява за възможностите, които предлагат модерните симулатори, както и за техните функции.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.