Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Гнездо на милосърдие – филиал Велико Търново на МУ - Варна

През 2021 година, филиалът на Медицински университет – Варна във Велико Търново ще изпрати своя трети випуск абсолвенти – специалисти по здравни грижи. Филиалът е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание. Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", образователно-квалификационна степен „бакалавър". За периода от своето създаване до сега, той успя да се наложи като предпочитан избор и авторитетно място, което дава образование с перспектива. Дипломата за висше образование, която получават завършилите Медицински университет –Варна, в това число и възпитаниците на трите филиала във Велико Търново, Шумен и Сливен е призната във всички държави на Европейския съюз.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.