Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Десет години възпитание в красота

Медицинският козметик е здравен специалист с диплом за висше образования с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Подготовката, с която младите специалисти излизат на пазара на труда, напълно отговаря на съвременните изисквания. Така че те да са адекватни на активната конкурентна среда. Завършилите 285 студенти от десетте випуска досега са реализирани в сферата на медицинската козметика и са доволни от избора, който са направили преди години.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.