Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Науката в кадър

20.2.2024 г.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Визията на Медицински университет - Варна е да бъде национално признат лидер в академичното обучение и научните изследвания, имащи съществен принос за подобряване здравето на нацията, технологичния прогрес и качеството на живот. В рубриката „Науката в кадър“ на MU-Vi.tv ще Ви представяме лекции на наши и чужди преподаватели за новостите в медицината, денталната медицина и фармацията. Постижения, иновации и перспективи.​
​​


Нова (научна) специалност – Болнична фармация Нова (научна) специалност – Болнична фармация

Двойната спирала на 70 години Двойната спирала на 70 години

Нови насоки в епидемиологията на социално-значимите заболявания в Европа, текущи проучвания и изследователски колаборации Нови насоки в епидемиологията на социално-значимите заболявания в Европа, текущи проучвания и изследователски колаборации

Още видеа свързани с рубриката:

Ролята на фармацевта през призмата на общественото здраве Ролята на фармацевта през призмата на общественото здраве Провеждане на задгранично плаване на научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методи" с бордови номер 421 в периода 27.12.2022г. - 02.05.2023г. Провеждане на задгранично плаване на научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методи" с бордови номер 421 в периода 27.12.2022г. - 02.05.2023г. Ролята на системата на комплемента за туморната прогресия: врагът отвътре Ролята на системата на комплемента за туморната прогресия: врагът отвътре Орална патология при COVID -19 Орална патология при COVID -19 Затлъстяването в 21 век - прогресиращо и многолико Затлъстяването в 21 век - прогресиращо и многолико Здравословно хранене - къде е здравословната граница? Здравословно хранене - къде е здравословната граница? Пептидите като лекарство - място в съвременната фармакотерапия Пептидите като лекарство - място в съвременната фармакотерапия Как да съхраним бъбреците в детска и юношеска възраст? Как да съхраним бъбреците в детска и юношеска възраст? Представяне на клиничен случай Представяне на клиничен случай Изследвания в морската медицина Изследвания в морската медицина Естетичната кинезитерапия срещу наднорменото тегло Естетичната кинезитерапия срещу наднорменото тегло Хранене на бременната жена и метаболитно програмиране на болестите при потомството Хранене на бременната жена и метаболитно програмиране на болестите при потомството Управление на медицинска техника в здравеопазването Управление на медицинска техника в здравеопазването Ваксини и множествена склероза Ваксини и множествена склероза Подобряване на качеството на живот на пациенти с лумбална дискова херния чрез методите на физикалната медицина Подобряване на качеството на живот на пациенти с лумбална дискова херния чрез методите на физикалната медицина Остеоартроза: Новости в етиопатогенезата, диагностиката и лечението Остеоартроза: Новости в етиопатогенезата, диагностиката и лечението Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) Фолклорът на етнографските области в България Фолклорът на етнографските области в България Приложни аспекти на икономическата теория в здравния и фармацевтичния сектор Приложни аспекти на икономическата теория в здравния и фармацевтичния сектор Лапароскопска хирургия с един разрез - съвременни аспекти и тенденции за развитие Лапароскопска хирургия с един разрез - съвременни аспекти и тенденции за развитие Лечение на необратимите пулпити на временните зъби Лечение на необратимите пулпити на временните зъби Криптоспоридиоза - епидемиология на една скрита паразитоза Криптоспоридиоза - епидемиология на една скрита паразитоза OLGA и OLGIM стадиране на хроничните гастрити в борбата срещу стомашния рак OLGA и OLGIM стадиране на хроничните гастрити в борбата срещу стомашния рак Мозъчен инсулт в България - случва ли се нещо ново? Мозъчен инсулт в България - случва ли се нещо ново? Дегенеративна Дискова болест /съвременни методи за оперативно лечение/ Дегенеративна Дискова болест /съвременни методи за оперативно лечение/ Педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище (Концептуално моделиране) Педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище (Концептуално моделиране) Взаимовръзката между пародонтит и диабет Взаимовръзката между пародонтит и диабет Съвременната дентална медицина – симбиоза между зъболекар и инженер Съвременната дентална медицина – симбиоза между зъболекар и инженер Подходи при лечение на периимплантит Подходи при лечение на периимплантит Да се научим да разчитаме мозъчни ангиографии Да се научим да разчитаме мозъчни ангиографии Кога и как извършваме механична тромбектомия при исхемичен мозъчен инсулт? Кога и как извършваме механична тромбектомия при исхемичен мозъчен инсулт? Моларно-инцизивна хипоминерализация Моларно-инцизивна хипоминерализация Класификация на мозъчни тумори с глиална диференциация минало и настояще Класификация на мозъчни тумори с глиална диференциация минало и настояще Респираторните инфекции - минало, настояще и бъдеще Респираторните инфекции - минало, настояще и бъдеще Уроинфекции - навидими аспекти, последствия и предизвикателства Уроинфекции - навидими аспекти, последствия и предизвикателства Предизвикателства пред патолога в съвременната медицина Предизвикателства пред патолога в съвременната медицина Антикоагулантна/антиагрегантна терапия в острия/подострия стадий на исхемичен мозъчен инсулт – кога и как? Антикоагулантна/антиагрегантна терапия в острия/подострия стадий на исхемичен мозъчен инсулт – кога и как? Проучване мнението на студенти от специалност „Акушерка“ относно пренаталното обучение на бременните жени у нас Проучване мнението на студенти от специалност „Акушерка“ относно пренаталното обучение на бременните жени у нас Практическите занятия за подготовката на специалистите по здравни грижи Практическите занятия за подготовката на специалистите по здравни грижи Д-р Петър Вълчанов и неговите анатомични 3D модели Д-р Петър Вълчанов и неговите анатомични 3D модели Онлайн обучение и най-добри примери от практиката Онлайн обучение и най-добри примери от практиката Марки с творби на Йеронимус Бош – сатирични, гротескни, оториноларингологични Марки с творби на Йеронимус Бош – сатирични, гротескни, оториноларингологични Фармакогенетика, фармакогеномика. Нежелана реакция към лекарства - 2 част Фармакогенетика, фармакогеномика. Нежелана реакция към лекарства - 2 част Фармакогенетика, фармакогеномика. Нежелана реакция към лекарства Фармакогенетика, фармакогеномика. Нежелана реакция към лекарства Кратка история на онкологията на шията и главата Кратка история на онкологията на шията и главата Бъбречна болест и затлъстяване Бъбречна болест и затлъстяване Тромболитично/ендоваскуларно лечение на ИМИ – случаи от клиничната практика Тромболитично/ендоваскуларно лечение на ИМИ – случаи от клиничната практика Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката Слънце, ултравиолетови лъчи и качеството на живот на нашите пациенти Слънце, ултравиолетови лъчи и качеството на живот на нашите пациенти Зърнени храни. Зеленчуци и плодове. Напитки, билки, подправки. Зърнени храни. Зеленчуци и плодове. Напитки, билки, подправки. Преходно хранене. Хранителни порции и хранителен модел. Избор на храни. Безопасност. Преходно хранене. Хранителни порции и хранителен модел. Избор на храни. Безопасност. Разлика между млека за кърмачета, преходни млека и млека за малки деца. Маркетинг на заместители на майчина кърма. Млека на базата на млека от различни от кравата бозайници. Разлика между млека за кърмачета, преходни млека и млека за малки деца. Маркетинг на заместители на майчина кърма. Млека на базата на млека от различни от кравата бозайници. Вроден хиперинсулинизъм – пътна карта към правилната диагноза и лечение Вроден хиперинсулинизъм – пътна карта към правилната диагноза и лечение Повишена костна плътност при дете Повишена костна плътност при дете Клиника за диабет без стени Клиника за диабет без стени Неврохирургично лечение на мозъчни аневризми и ИЦХ Неврохирургично лечение на мозъчни аневризми и ИЦХ Клиника и лечение на тромбоза на мозъчни вени и синуси Клиника и лечение на тромбоза на мозъчни вени и синуси Епилепсия и инсулт Епилепсия и инсулт Холестеатом на петрозната кост – върхът на айсберга Холестеатом на петрозната кост – върхът на айсберга Онкогенеза и рак (онкогени и рак) Онкогенеза и рак (онкогени и рак) Първична превенция на хипертонията при населението в трудоспособна възраст Първична превенция на хипертонията при населението в трудоспособна възраст Хирургично лечение на каротидна атеросклероза Хирургично лечение на каротидна атеросклероза Урокът по анатомия в 21-ви век. Виртуалната дисекционна зала Урокът по анатомия в 21-ви век. Виртуалната дисекционна зала Витамин D – силата зад костите Витамин D – силата зад костите Еволюцията в транскрипционната геномика, епигеномиката и метагеномиката Еволюцията в транскрипционната геномика, епигеномиката и метагеномиката Заболявания на ухото - диагностика и лечение в миналото и днес Заболявания на ухото - диагностика и лечение в миналото и днес Консервативно лечение на острия ХМИ и САХ Консервативно лечение на острия ХМИ и САХ Варна (Одесос) и околността в праисторията и античността – общ преглед Варна (Одесос) и околността в праисторията и античността – общ преглед Адипокините и миокините са важни за някои биологични ефекти на адипозните тъкани, скелетните мускули, както и на здравето Адипокините и миокините са важни за някои биологични ефекти на адипозните тъкани, скелетните мускули, както и на здравето Социални и етични аспекти на асистираната репродукция: Къде сме днес? Социални и етични аспекти на асистираната репродукция: Къде сме днес? Хирургът от Дионисиополис и неговите инструменти за уши, нос и гърло Хирургът от Дионисиополис и неговите инструменти за уши, нос и гърло Ролята на Мартас Винярд в глухотата Ролята на Мартас Винярд в глухотата Автоинфламаторни синдроми - отвъд хоризонта на познатото Автоинфламаторни синдроми - отвъд хоризонта на познатото Атеросклероза – митове, факти и предизвикателства Атеросклероза – митове, факти и предизвикателства Интегриране на данните и адаптивност на фенотипа: Изследването Нутритех Интегриране на данните и адаптивност на фенотипа: Изследването Нутритех Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности Мъжкото безплодие и асистираните репродуктивни технологии Мъжкото безплодие и асистираните репродуктивни технологии Хирургия при патологично затлъстяване и диабет II тип Хирургия при патологично затлъстяване и диабет II тип Мотивационно интервюиране на пациенти с алкохолна зависимост Мотивационно интервюиране на пациенти с алкохолна зависимост Бъдещето на нутригеномиката Бъдещето на нутригеномиката Скрининга, оценката и крайната интервенция при алкохолна зависимост - 1 част Скрининга, оценката и крайната интервенция при алкохолна зависимост - 1 част Необходимостта от преразглеждане на първичната превенция на инсулта Необходимостта от преразглеждане на първичната превенция на инсулта Епидемиология на инсулта: Уроците от глобалното изследване на тежестта на заболяването Епидемиология на инсулта: Уроците от глобалното изследване на тежестта на заболяването Алкохолна зависимост – съвременно лечение Алкохолна зависимост – съвременно лечение Личностни и неврокогнитивни рискови фактори за зависимости Личностни и неврокогнитивни рискови фактори за зависимости Усложнения при алкохолна употреба Усложнения при алкохолна употреба Кардиохирургия в България – минало, настояще и бъдеще. От разочарованието към удовлетворението Кардиохирургия в България – минало, настояще и бъдеще. От разочарованието към удовлетворението Мотивационно интервюиране в България Мотивационно интервюиране в България Противовъзпалителни, възстановителни и химио-профилактични ефекти на докозахексаеновата киселина Противовъзпалителни, възстановителни и химио-профилактични ефекти на докозахексаеновата киселина Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология Експертиза на медицинска годност на морските лица Експертиза на медицинска годност на морските лица Стандарти за добра сестринска практика в здравните грижи Стандарти за добра сестринска практика в здравните грижи Човешката трахея в изобразителното изкуство от древния Египет до Леонардо Да Винчи Човешката трахея в изобразителното изкуство от древния Египет до Леонардо Да Винчи Кохлеарна имплантация при осификация на кохлеята Кохлеарна имплантация при осификация на кохлеята Уши, нос и гърло – предупреждения за мукополизахаридоза - тип 2, един век история Уши, нос и гърло – предупреждения за мукополизахаридоза - тип 2, един век история Компютърен анализ на скеле за импланти за дентално приложение Компютърен анализ на скеле за импланти за дентално приложение Развитие на концепцията за тонотопията на вътрешното ухо или "Къде съм чувал това?" Развитие на концепцията за тонотопията на вътрешното ухо или "Къде съм чувал това?" Заекването отблизо Заекването отблизо Злокачествени заболявания на кръвта – левкемии, лимфоми, миелом Злокачествени заболявания на кръвта – левкемии, лимфоми, миелом Урк – място, което трябва да видите Урк – място, което трябва да видите Фармацевтични нанотехнологии – оптимизиран подход за лекарстводоставяне Фармацевтични нанотехнологии – оптимизиран подход за лекарстводоставяне Ролята на продължителното наблюдение на сърдечния ритъм в превенцията на сърдечния удар Ролята на продължителното наблюдение на сърдечния ритъм в превенцията на сърдечния удар Акценти в организацията и управлението на здравните грижи Акценти в организацията и управлението на здравните грижи Цистаденолимфома на паротидната жлеза. Исторически аспекти Цистаденолимфома на паротидната жлеза. Исторически аспекти Гърлото на Пучини Гърлото на Пучини Развитие на анализа на хранителната и експозомната оценки за прецизна медицина Развитие на анализа на хранителната и експозомната оценки за прецизна медицина Възстановяване на функциите и естетиката при трудни случаи чрез прикрепяне на протезата към естествени зъби и импланти Възстановяване на функциите и естетиката при трудни случаи чрез прикрепяне на протезата към естествени зъби и импланти Антибиотична резистентност в клинично значими бактерии: актуално състояние на проблема в Европа Антибиотична резистентност в клинично значими бактерии: актуално състояние на проблема в Европа Съвременни имплатационни материали. Mетоди за тяхното производство Съвременни имплатационни материали. Mетоди за тяхното производство Обучение на студентите от специалност "Зъботехник" в МК към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна по съвременни CAD/CAM и 3D - принтиращи технологии Обучение на студентите от специалност "Зъботехник" в МК към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна по съвременни CAD/CAM и 3D - принтиращи технологии 14 ноември - Световен ден за борба с диабета 14 ноември - Световен ден за борба с диабета Системата на комплемента при автоимунни заболявания и рак: нож с две остриета. Системата на комплемента при автоимунни заболявания и рак: нож с две остриета. Множествена склероза – същност, коморбидност и влияние върху качеството на живот Множествена склероза – същност, коморбидност и влияние върху качеството на живот Проект на национална програма за дигитализиране на образованието Проект на национална програма за дигитализиране на образованието Мониторно наблюдение на пациенти със СИНКОП с неясна генеза Мониторно наблюдение на пациенти със СИНКОП с неясна генеза Съвременни имплантационни материали и методи за тяхното производство. Проблеми и предизвикателства при изработване на протези и импланти чрез 3D принтиране. Съвременни имплантационни материали и методи за тяхното производство. Проблеми и предизвикателства при изработване на протези и импланти чрез 3D принтиране. Механизъм на разрушаване на адхезионните керамични покрития в зависимост от вида на механичните покрития Механизъм на разрушаване на адхезионните керамични покрития в зависимост от вида на механичните покрития Традиции и култура за опазване на живота и здравето по варненското крайбрежие Традиции и култура за опазване на живота и здравето по варненското крайбрежие Мозъчен инсулт в България - актуални проблеми Мозъчен инсулт в България - актуални проблеми Механична тромбектомия при лечение на остър исхемичен инсулт - начален опит в България Механична тромбектомия при лечение на остър исхемичен инсулт - начален опит в България Програмата „Angels” Програмата „Angels” МРТ дифузия и перфузия при острия исхемичен инсулт МРТ дифузия и перфузия при острия исхемичен инсулт Някои аспекти на психичните разстройства при мозъчен инсулт Някои аспекти на психичните разстройства при мозъчен инсулт Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – съвременно състояние на проблема Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – съвременно състояние на проблема Регистрите за инсулт - инструмент за контрол на заболяването Регистрите за инсулт - инструмент за контрол на заболяването Първична профилактика при високостепенни асимптомни каротисни стенози – първи резултати от съвместното проучване с Оксфордския университет Първична профилактика при високостепенни асимптомни каротисни стенози – първи резултати от съвместното проучване с Оксфордския университет Мозъчен инсулт, анестезия – взаимни зависимости Мозъчен инсулт, анестезия – взаимни зависимости ИМИ - скала за експресна оценка на ранни исхемични промени в предната циркулация ИМИ - скала за експресна оценка на ранни исхемични промени в предната циркулация Хемопоетични стволови клетки при незлокачествени заболявания Хемопоетични стволови клетки при незлокачествени заболявания Предвиждане и превенция на диабет Тип 1 при деца Предвиждане и превенция на диабет Тип 1 при деца Най-добрата слънцезащита Най-добрата слънцезащита Молекулярна патология - път на сигнали и терапевтични стратегии Молекулярна патология - път на сигнали и терапевтични стратегии Какви са съвременните възможности за сърдечносъдови изображения днес Какви са съвременните възможности за сърдечносъдови изображения днес Съвременни методи за подобряване на възстановяването след гръбначно-мозъчни увреждания при плъхове Съвременни методи за подобряване на възстановяването след гръбначно-мозъчни увреждания при плъхове Фармацевтични грижи - същност и предизвикателства пред фармацевтите Фармацевтични грижи - същност и предизвикателства пред фармацевтите Добрите храни срещу "лошия" холестерол Добрите храни срещу "лошия" холестерол Фармакоикономиката - проблеми и ограничения - част 2 Фармакоикономиката - проблеми и ограничения - част 2 Фармакоикономиката - проблеми и ограничения 1 част Фармакоикономиката - проблеми и ограничения 1 част Анализ на въздействието на бюджета - един пример Анализ на въздействието на бюджета - един пример Кръвоснабдяването на централната нервна система​ 2 част Кръвоснабдяването на централната нервна система​ 2 част Aстигматизъм. Торични вътреочни лещи Aстигматизъм. Торични вътреочни лещи Бъбречни заболявания Бъбречни заболявания Избрани аспекти на фармацевтичните грижи при диабет Избрани аспекти на фармацевтичните грижи при диабет Риск от заразяване с хемоконтактни инфекции на бъдещи медицински сестри и стандартни мерки за безопастност Риск от заразяване с хемоконтактни инфекции на бъдещи медицински сестри и стандартни мерки за безопастност 3D -дентална анатомия онлайн 3D -дентална анатомия онлайн Бременност и психични разстройства. Бременност и депресия Бременност и психични разстройства. Бременност и депресия Здравните грижи - принос в лечението на ОБУ в детска възраст Здравните грижи - принос в лечението на ОБУ в детска възраст Качествени здравни грижи чрез продължаващо обучение - мисия на професионалистите по здравни грижи Качествени здравни грижи чрез продължаващо обучение - мисия на професионалистите по здравни грижи Променящият се свят на кардиохирургията Променящият се свят на кардиохирургията Бакалавърски програми към факултет "Обществено здраве" Бакалавърски програми към факултет "Обществено здраве" Ролята на потребителските плащания в европейските здравни системи Ролята на потребителските плащания в европейските здравни системи Аденоидектомия и отитис медиа Аденоидектомия и отитис медиа Група на неизразените препарационни граници Група на неизразените препарационни граници Стволови клетки от костен мозък: От лабораторията до болничното лечение Стволови клетки от костен мозък: От лабораторията до болничното лечение Подготовка на научен материал за презентация Подготовка на научен материал за презентация Критичният подход към медицинската литература Критичният подход към медицинската литература Съдебната медицина - Пепеляшка или Пандора Съдебната медицина - Пепеляшка или Пандора Системата на комплемента в норма и патология Системата на комплемента в норма и патология Информираност сред подрастващите относно рисковите фактори за сексуалното здраве Информираност сред подрастващите относно рисковите фактори за сексуалното здраве Хирургично лечение на откритоъгълна глаукома с използване на Express имплант Хирургично лечение на откритоъгълна глаукома с използване на Express имплант Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика Бързо прототипиране - Оригинални иновативни технологии Бързо прототипиране - Оригинални иновативни технологии Точност и грапавост на образци от пластмаса, произведени чрез 3D печат Точност и грапавост на образци от пластмаса, произведени чрез 3D печат Диабет - Букет от нови възможности Диабет - Букет от нови възможности Случайна ли е връзката между обструктивната сънна апнея и диабет тип 2? Случайна ли е връзката между обструктивната сънна апнея и диабет тип 2? Суха форма на макулна дегенерация - нови и позабравени стари факти за терапевтичен подход Суха форма на макулна дегенерация - нови и позабравени стари факти за терапевтичен подход Оток на папилата на зрителния нерв: Диагностични и терминологични противоречия Оток на папилата на зрителния нерв: Диагностични и терминологични противоречия Теория на съвременната епидемиология Теория на съвременната епидемиология Случаи от съдовата хирургия Случаи от съдовата хирургия Уникалната морфология на темпоромандибуларната става Уникалната морфология на темпоромандибуларната става Нови пътища за изпращане и получаване на съобщения от мозъците на бозайниците Нови пътища за изпращане и получаване на съобщения от мозъците на бозайниците Деменцията: епидемията на 21-ви век Деменцията: епидемията на 21-ви век Oстаряване, болест на Алцхаймер и епигенетика: възможности за терапевтични интервенции Oстаряване, болест на Алцхаймер и епигенетика: възможности за терапевтични интервенции Презентация на спешната помощ в Букурещ, Румъния Презентация на спешната помощ в Букурещ, Румъния Tрансплантация на хемопоетични стволови клетки. Въведение в технологията Tрансплантация на хемопоетични стволови клетки. Въведение в технологията Сътрудничеството кинезитерапия - ортопедия Сътрудничеството кинезитерапия - ортопедия Патология при рак на стомаха. Вторична превенция Патология при рак на стомаха. Вторична превенция Курс по контактна корекция Курс по контактна корекция Място на рибните продукти в храненето на населението по черноморието Място на рибните продукти в храненето на населението по черноморието Фокални дистонии Фокални дистонии Неврогенеза в мозъка на приматите Неврогенеза в мозъка на приматите Проучване мнението на студенти от специалност „Акушерка“ относно пренаталното обучение на бременни жени у нас Проучване мнението на студенти от специалност „Акушерка“ относно пренаталното обучение на бременни жени у нас Качество на живот. Области на качеството на живот Качество на живот. Области на качеството на живот Възможности на фибробронхоскопията Възможности на фибробронхоскопията Диабет и око Диабет и око 14 ноември - Световен ден на диабета 14 ноември - Световен ден на диабета Захарен диабет и сърце Захарен диабет и сърце Хранене при деца с множествени увреждания Хранене при деца с множествени увреждания Осигуряване на дихателен път Осигуряване на дихателен път Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Професионален риск СПИН Професионален риск СПИН Риск при употреба на АБ Риск при употреба на АБ Комлексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG пет Комлексно проучване на клиничното приложение на (18)F-FDG пет Патофизиологични прояви на клетъчното увреждане Патофизиологични прояви на клетъчното увреждане Загадката на интерфейса Загадката на интерфейса Нахлуването на „геномното цунами“ Нахлуването на „геномното цунами“ Безопасна медицина - от известното към неизвестното Безопасна медицина - от известното към неизвестното Ефикасност на биофийдбек при "психосоматични нарушения" Ефикасност на биофийдбек при "психосоматични нарушения" Aнатомия на притискане на нерв в горен крайник Aнатомия на притискане на нерв в горен крайник Рамо и коляно Рамо и коляно Устна кухина и фаринкс Устна кухина и фаринкс Организация и динамика на съдовата инервация Организация и динамика на съдовата инервация Вегетативна нервна система​ Вегетативна нервна система​ Кръвоснабдяването на централната нервна система​ 1 част Кръвоснабдяването на централната нервна система​ 1 част Алтернативно хранене​ Алтернативно хранене​ Теоретична и приложна епидемиология Теоретична и приложна епидемиология Хронична обструктивна белодробна болест​ Хронична обструктивна белодробна болест​ Хемопоетичната система Хемопоетичната система Презентация НЗОК Презентация НЗОК Зика треска Зика треска Вродени аномалии на отделителната система Вродени аномалии на отделителната система Ролята на глията при травматично увреждане на подрастващия мозък Ролята на глията при травматично увреждане на подрастващия мозък Интегрираните грижи​ Интегрираните грижи​ Историята никога не свършва: Защо заспиваме? Историята никога не свършва: Защо заспиваме? Първична резекция на дебелото черво Първична резекция на дебелото черво ​Въпросници и невропсихологични тестове ​Въпросници и невропсихологични тестове Дефицит на фолиева киселина Дефицит на фолиева киселина Карцином на млечната жлеза - 1 част​ Карцином на млечната жлеза - 1 част​ ​Карцином на млечната жлеза - 2 част ​Карцином на млечната жлеза - 2 част Моделиране на нови услуги за дец​​а с увреждания Моделиране на нови услуги за дец​​а с увреждания Вродени сърдечни заболява​​ния при възрасни Вродени сърдечни заболява​​ния при възрасни Антибактериална фотодинамна терапия Антибактериална фотодинамна терапия Възможности на 3D принтер Rapidshape D30 Възможности на 3D принтер Rapidshape D30 Исхемична митрална регургитация Исхемична митрална регургитация Дискусия за пренаталното възпитание 1 част​ Дискусия за пренаталното възпитание 1 част​ Дискусия за пренаталното възпитание 2 част Дискусия за пренаталното възпитание 2 част Дискусия за пренаталното възпитание 3 част Дискусия за пренаталното възпитание 3 част Терапевтични ширини на белия имел Терапевтични ширини на белия имел Време е да променим лечението на диабета Време е да променим лечението на диабета Урин​арни инфекции и резистентност към антибиотици​ Урин​арни инфекции и резистентност към антибиотици​ Ролята на участието на обществото за подобрените здравни резултати Ролята на участието на обществото за подобрените здравни резултати Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти Прогностични фактори при хирургичното лечние на пациенти с мо​зъчни метастази​ Прогностични фактори при хирургичното лечние на пациенти с мо​зъчни метастази​ Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson Ангиогенеза пр​и глиални мозъчни тумори​ Ангиогенеза пр​и глиални мозъчни тумори​ Ендоскоп-асис​тирана евакуация на интрацеребрални хематоми​ Ендоскоп-асис​тирана евакуация на интрацеребрални хематоми​ Личностни пред​иктори за поява на прехипертония​ Личностни пред​иктори за поява на прехипертония​ Хирургично лечение на ларингеалния карцином​ Хирургично лечение на ларингеалния карцином​ Електронното обучение в академичен контекст Електронното обучение в академичен контекст Основни понятия​ за таласемията​ Основни понятия​ за таласемията​ Сърдечно-съ​дови увреждания при таласемия Сърдечно-съ​дови увреждания при таласемия Костният сиалопротеин Костният сиалопротеин Новости в мин​и-инвазивната хирургия Новости в мин​и-инвазивната хирургия Епителните лар​иални карциноми​ Епителните лар​иални карциноми​ Разликите между​ българската и американската култури Разликите между​ българската и американската култури Жлъчно-каменна б​олест Жлъчно-каменна б​олест Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни м​етодики Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни м​етодики Нанохирургия Нанохирургия Жлъчно-каменна б​олест ​Лекция на проф. д-р Красимир Иванов Жлъчно-каменна б​олест ​Лекция на проф. д-р Красимир Иванов Таласемия​ Таласемия​ Производство на хемопоетични стволови клетки​ Производство на хемопоетични стволови клетки​ Епилепсия Епилепсия Хемофилия Хемофилия ​СС - риск и кръвна глюкоза 1 част ​СС - риск и кръвна глюкоза 1 част ​СС - риск и кръвна глюкоза 2 част ​СС - риск и кръвна глюкоза 2 част АГ​ АГ​ Съвременно лъчелечение - методи и подх​​оди Съвременно лъчелечение - методи и подх​​оди Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на "Опасността за живота" Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на "Опасността за живота" Къде трябва да бъдат лекувани възрастни пациенти с вродени сърдечни пороци Къде трябва да бъдат лекувани възрастни пациенти с вродени сърдечни пороци 10 години клиника по кардиохирургия​ 10 години клиника по кардиохирургия​ Сърдечна реконструкция с алографни тъкани Сърдечна реконструкция с алографни тъкани Баретов хранопровод Баретов хранопровод ​Ахалазия - диагноза и ​​лечение ​Ахалазия - диагноза и ​​лечение Обща класификация на препарационните граници Обща класификация на препарационните граници Невротрофини и ролята им за развитие и метастазиране на пр​​остатния карцином Невротрофини и ролята им за развитие и метастазиране на пр​​остатния карцином ​Лекция на Герт Райнер Барт ​Лекция на Герт Райнер Барт Какво представлява сънят Какво представлява сънят Кога да лекуваме пр​​едиабета? Кога да лекуваме пр​​едиабета? Импулсивностите и зависимостите 1 част Импулсивностите и зависимостите 1 част Импулсивностите и зависимостите 2 част Импулсивностите и зависимостите 2 част Анатомия​​ Анатомия​​ Антибактериална терапия​​ - 1 част Антибактериална терапия​​ - 1 част Антибактериална терапия​​ - 2 част Антибактериална терапия​​ - 2 част Болката - тихата епидемия на 21 век - 1 част Болката - тихата епидемия на 21 век - 1 част Болката - тихата епидемия на 21 век - 2 част Болката - тихата епидемия на 21 век - 2 част Назначаването на терапии и предписването на лекарства - 1 част Назначаването на терапии и предписването на лекарства - 1 част Назначаването на терапии и предписването на лекарства - 2 част Назначаването на терапии и предписването на лекарства - 2 част Пластична хирургия. Естетични и реконструктивни операции на женската гърда Пластична хирургия. Естетични и реконструктивни операции на женската гърда