Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Първите седем

31.5.2021 г.
 Никой никога не е твърдял, че да бъдеш родител е лесно. Възпитанието – най-голямото изпитание, пред което се изправя всеки родител. Първите седем години от живота на детето са най-важните. Чрез наблюдение, дисциплина, емоционална близост, контрол и изисквания, родителите възпитават децата си и ги подготвят за живота в обществото.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Деси Добрева, 2 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Деси Добрева, 2 част

Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Деси Добрева, 1 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Деси Добрева, 1 част

Първите седем „Изкуството като възпитание“, гост: Румяна Йовева – завеждащ Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, 2 част Първите седем „Изкуството като възпитание“, гост: Румяна Йовева – завеждащ Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, 2 част

Още видеа свързани с рубриката:

Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Румяна Йовева – завеждащ Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, 1 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Румяна Йовева – завеждащ Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, 1 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Красимир Янев – управител на Студио „Палас“ 2 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Красимир Янев – управител на Студио „Палас“ 2 част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Красимир Янев – управител на Студио „Палас“ – Варна, първа част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Красимир Янев – управител на Студио „Палас“ – Варна, първа част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Вера Стойкова, директор на Куклен театър - Варна - втора част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Вера Стойкова, директор на Куклен театър - Варна - втора част Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Вера Стойкова, директор на Куклен театър - Варна Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Вера Стойкова, директор на Куклен театър - Варна Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Монка Николова, директор на ЦПЛР-ОДК – Варна Първите седем - „Изкуството като възпитание“, гост: Монка Николова, директор на ЦПЛР-ОДК – Варна Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца, 2 част Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца, 2 част Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца 1 част Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца 1 част Първите седем - Дислексия при деца, съветите на психолога Първите седем - Дислексия при деца, съветите на психолога Първите седем - Дислексия при деца - съветите на логопеда Първите седем - Дислексия при деца - съветите на логопеда Първите седем - Заекване в ранна детска възраст - съветите на психолога Първите седем - Заекване в ранна детска възраст - съветите на психолога Заекване в ранна детска възраст - съветите на логопеда Заекване в ранна детска възраст - съветите на логопеда Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 2 част Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 2 част Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 1 част Първите седем - Ролята на бащата при отглеждането и възпитанието, 1 част Първите седем - COVID-19, on-line и очите на нашите деца Първите седем - COVID-19, on-line и очите на нашите деца Първите седем - COVID-19 - обездвижване и затлъстяване 2 част Първите седем - COVID-19 - обездвижване и затлъстяване 2 част Първите седем - COVID-19 - обездвижване и затлъстяване Първите седем - COVID-19 - обездвижване и затлъстяване Първите седем - Родени в пандемия от COVID-19 Първите седем - Родени в пандемия от COVID-19 Първите седем - Бременност и COVID-19 Първите седем - Бременност и COVID-19 Първите седем - Източната медицина – ефективност и приложение при деца Първите седем - Източната медицина – ефективност и приложение при деца Първите седем - Зъбки бели като гъбки, грижи за детското дентално здраве Първите седем - Зъбки бели като гъбки, грижи за детското дентално здраве Първите седем - Привързаността Първите седем - Привързаността Първите седем - Родителски подходи и методи на възпитание Първите седем - Родителски подходи и методи на възпитание Първите седем - „Говорни нарушения при деца - причини, проблеми и решения“ част 2 Първите седем - „Говорни нарушения при деца - причини, проблеми и решения“ част 2 Първите седем - „Говорни нарушения при деца - причини, проблеми и решения“ Първите седем - „Говорни нарушения при деца - причини, проблеми и решения“ Първите седем - „Захранване на кърмачета - специфика и препоръки“ Първите седем - „Захранване на кърмачета - специфика и препоръки“ Първите седем – Последици от прилагане на крайни хранителни режими при кърмачета Първите седем – Последици от прилагане на крайни хранителни режими при кърмачета Първите седем - Ранните моменти - грешки, трудности и предизвикателства Първите седем - Ранните моменти - грешки, трудности и предизвикателства Първите седем - Ранно детско развитие – ключови моменти Първите седем - Ранно детско развитие – ключови моменти Първите седем - Деца и коронавирус - изолация и променено ежедневие Първите седем - Деца и коронавирус - изолация и променено ежедневие Първите седем - Предучилищно образование, агресия сред подрастващите и сексуално възпитание Първите седем - Предучилищно образование, агресия сред подрастващите и сексуално възпитание Първите седем - Общински програми за превенция на детското здраве - 2 част Първите седем - Общински програми за превенция на детското здраве - 2 част Първите седем - Общински програми за превенция на детското здраве 1 част Първите седем - Общински програми за превенция на детското здраве 1 част Първите седем - Децата и домашните любимци 2 част Първите седем - Децата и домашните любимци 2 част Първите седем - Децата и домашните любимци 1 част Първите седем - Децата и домашните любимци 1 част Първите седем - Съвременни измерения на връзката родители-деца 2 част Първите седем - Съвременни измерения на връзката родители-деца 2 част Първите седем - Съвременни измерения на връзката родители-деца 1 част Първите седем - Съвременни измерения на връзката родители-деца 1 част Първите седем - Инфекции при деца през зимата - 2 част Първите седем - Инфекции при деца през зимата - 2 част Първите седем - Инфекции при деца през зимата Първите седем - Инфекции при деца през зимата Първите седем - Ранната интервенция Първите седем - Ранната интервенция Първите седем на децата с двигателни дефицити Първите седем на децата с двигателни дефицити Първите седем - Съвременни тенденции при възпитанието на децата в ранна възраст Първите седем - Съвременни тенденции при възпитанието на децата в ранна възраст Първите седем – Хомеопатия и детско здраве Първите седем – Хомеопатия и детско здраве Първите седем – Мама, тате и аз или... конфигурациите на живота Първите седем – Мама, тате и аз или... конфигурациите на живота Първите седем - Какво представлява шарката? Първите седем - Какво представлява шарката? Първите седем - Гръбначни изкривявания Първите седем - Гръбначни изкривявания Първите седем - Да бъдеш майка Първите седем - Да бъдеш майка Първите седем - В детската градина Първите седем - В детската градина Първите седем - Ваксини и имунитет – втора част Първите седем - Ваксини и имунитет – втора част Първите седем - Ваксини и имунитет – първа част Първите седем - Ваксини и имунитет – първа част Първите седем - Хранене и хранителен режим Първите седем - Хранене и хранителен режим Първите седем - Хомеопатия и детско здраве - втора част Първите седем - Хомеопатия и детско здраве - втора част Първите седем - Хомеопатия и детско здраве първа част Първите седем - Хомеопатия и детско здраве първа част Първите седем - Детско очно здраве - втора част Първите седем - Детско очно здраве - втора част Първите седем - Детско очно здраве - първа част Първите седем - Детско очно здраве - първа част Първите седем - Дигитално детство Първите седем - Дигитално детство Първите седем - Промени в детския организъм след първата година Първите седем - Промени в детския организъм след първата година Първите седем - Хранителните алергии Първите седем - Хранителните алергии Първите седем - Възпитанието на детето Първите седем - Възпитанието на детето Първите седем - В детската ясла – втора част Първите седем - В детската ясла – втора част Първите седем - В детската ясла – първа част Първите седем - В детската ясла – първа част Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца Първите седем - Заболявания на отделителната система при деца Първите седем - Национални програми за профилактика на детското здраве Първите седем - Национални програми за профилактика на детското здраве