Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Проектите

10.5.2017 г.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проектите е образователна поредица, чиято цел е да запознае зрителите с развитието на научния сектор и приложението на научните изследвания в практиката.​


Проект 16009 Проект 16009

Проект 16013 Проект 16013

Проект 16019 Проект 16019

Още видеа свързани с рубриката:

Проект 16003 Проект 16003 Проект: Прогностични и предиктивни фактори за тумори на отделителната система Проект: Прогностични и предиктивни фактори за тумори на отделителната система Проект 15020 Проект 15020 Проект 15013 "Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър" Проект 15013 "Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър" Проект "Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства" Проект "Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства" Проект "Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином" Проект "Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином" Проект 15004 Проект 15004 Проект "Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия" Проект "Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия" Проект - 3D технологии в стоматологията Проект - 3D технологии в стоматологията Проект Лаборатория по храните Проект Лаборатория по храните Проект - Повишаване качеството и международната видимост на публикациите в МУ - Варна Проект - Повишаване качеството и международната видимост на публикациите в МУ - Варна Финализираха проекта по изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" – Варна Финализираха проекта по изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" – Варна Проект 14020 „Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи“ Проект 14020 „Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи“ Проект 14016 с ръководител - доц. Стефка Кузманова Проект 14016 с ръководител - доц. Стефка Кузманова Проект с ръководител доц. Румяна Черкезова Проект с ръководител доц. Румяна Черкезова Проект с ръководител доц. Ваня Горанова Проект с ръководител доц. Ваня Горанова Проект 14024 с ръководител доц. д-р Маргарита Иванова Бончева дм Проект 14024 с ръководител доц. д-р Маргарита Иванова Бончева дм Проект с ръководител доц. Мариета Георгиева Проект с ръководител доц. Мариета Георгиева Проект с ръководител проф. Диана Иванова Проект с ръководител проф. Диана Иванова